Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu 78 . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK.1285).

Kalendarium spotkań przygotowujących do sakramentu bierzmowania w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

10.09.2016 r.godz.1000                  18.02.2017r.godz.1000

24.09.2016 r.godz.1000                  11.03.2017 r. godz.1000

08.10.2016 r. godz.1000                  25.03.2017 r. godz.1000

22.10.2016 r. godz.1000                  08.04.2017 r. godz.1000

12.11.2016 r. godz.1000                  22.04.2017 r. godz.1000

26.11.2016 r. godz.1000          

10.12.2016 r.godz.1000               

6.05.2017 r. godz. 9:00    egzamin z wiedzy biblijno-katechetycznej                     

8.05.2017 r. – przygotowanie do Mszy św.

9.05.2017 r. – z przyjęciem sakramentu bierzmowania

10.05.2017 r. godz.18:00 – Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.          

Obecność kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas trzecich gimnazjalnych jest obowiązkowa!

Wzór podania do biermowania można pobrać (tutaj)

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.