Wypominki 2016/2017

Roczne:

+ Barbarę Kamińską   + Macieja i Tadeusza Krajewskich, Annę i Leona Szpak

+ Izydora Karwota, rodz. Kasprzaków, Nojków, Rybaczków, Jakubików, Szlendaków

+ Kazimierza, Zbigniewa, Aleksandrę, Bolesława Jechna; Henrykę i Filipa Szulc + Helenę i Wawrzyńca Skorupa; Helenę, Franciszka, Jerzego i Leona Tuszyńskich

+ Zofię, Franciszkę i Stanisława Boguckich        

+ Bogdana Majewskiego, rodz. Piechalów

+ Eugeniusza Draniaka, Mariana i Janinę Ścisłowskich

+ Janinę, Mariana, Wojciecha Wróblewskich, rodz, Szablewskich i Wróblewskich

+ Tadeusza Szychowskiego           

+ rodz. Rybickich i Matuszewskich, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Jana i Leszka Łażewskich oraz rodziców z obu stron

+ Jerzego Bednarskiego, Janusza Bladowskiego, Mariannę Zawadzką, Emilię Ruszkowską             

+ rodz. Fontańskich, Genowefę, Bronisława Markowskich, Stefanię Zakrzewską, Jadwigę Jędrzejewską                  

+ Genowefę i Michała Struczyńskich, Andrzeja Nowika, rodz. Dowgiałłów, dusze dzieci nienarodzonych      

+ Stanisława Krajewskiego + Genowefę, Kazimierza, Henryka Radgowskich, Tadeusza Czajkowskiego     

+ Honoratę i Leona Pietkun, Zdzisława Grynbau, rodz. Kuleszów, Bernackich

+ rodz. Zwierzchowskich, Plewczyńskich, Orylów, Mendlarzy, Zalegów + Bronisławę, Władysława, Antoninę Jankowskich; Bronisława i Macieja Tomasik  

+ rodz. Celińskich, Niedźwiedzkich, Kucharskich

+ rodziców Żerańskich, Markiewiczów, małżeństwo Koć, Jaworskich, ciocię Olesię 

+ Józefa Adamiaka, rodz, Ostrowskich            

+ rodz. Koch, Durak, Jagiełło, Mazgaj

+ Elżbietę Małecką, Zdzisława i Kazimierę Jarkiewicz  

+ Józefa Głowackiego, rodz. Krawczyków i Głowackich

+ Edwarda Rosłonka   

+ Henryka Podolskiego, Elżbietę Gąsowską

+ rodz. Lisowskich i Śnieg

+ Pawła, Annę, Kazimiera Szerszeń, Albertynę, Jana, Zygmunta Krassowskich, Walerię i Jana Popławskich, Halinę i Antoniego Borowskich, Ryszarda Nowakowskiego      

+ Mariannę i Stanisława Kieliszek + Ryszarda Czarneckiego, Mariannę Walkowską

+ rodz. Dąbrowskich, Drężek, Góreckich

+ rodz. Dąbrowskich, Ławrynowiczów

+ Jerzego Zarembę, rodz. Zakrzewskich i Zarembów

+ Mariannę i Stanisława Koniecznych, rodz. Dzbańskich

+ Zofię i Henryka Szelągowskich

+ Halinę, Sylwestra Wachowiak, Karolinę i Franciszka Zagrajek

+ Mieczysław Rudowskiego, Henryka Węgrzyn, rodz. Węgrzynów i Rudowskich

+ Jadwigę i Antoniego Wąsik, Leokadię, Franciszka, Wiesława Szefer, rodz. Wąsików i Adamskich

+ Jacka, Eligiusza, Michalinę, Stanisława Gradkowskich

+ rodz. Kołduniaków i Iwańskich

+ Jadwigę i Czesława Kabardo

+ Janinę i Klemensa Gano

+ Halinę i Jerzego Stanowskich

+ Władysławę i Franciszka Paciorkowskich, Aleksandrę, Ryszarda, Grzegorza Noseckich,

+ Józefa Kęskę, Wojtka Sopatę , Adama Palacza , za dusze z opuszczonych grobów na naszym cmentarzu

+  rodz. Jadczak, Perzyna, Dziewulskich, Stanisława Lewalskiego

+ Bogumiła Kolasę

+ Adama Redla

+ rodz. Kmitów, Kucharczyków,  Tadeusza Czarneckiego 

+ Pawła i Aleksandrę Wnuk

+ Irenę Zygier 

+ Krystyna Redel i Piotra Redel   

+ Kazimierę i Marcina Adamczyk

+ Jerzego Ślifirskiego                           

+ rodz. Jurkiewicz i Kucharczyk

+ rodz. Paciorkowskich i Swoboda

+ rodz. Sipa, Trepkowskich, Walkowiczów, Kaczorów, dusze w czyśćcu cierpiące

+ Pawła i Agnieszkę Trela, Jerzego Orlikowskiego, Henryka Wierzbickiego

+ rodz. Wiśniewskich

+ rodz. Chadrysiów i Nisztorów

+ Martę, Mieczysława i Stanisława Pawłowskich

+ rodz. Malinowskich

+ Dominika Wiśniewskiego, rodz. Chechłaczów, Borowskich, Wiśniewskich, Ellasów

+ Stanisłswa Słowińskiego 

+ rodz. Plutów, Puksztów, Burakowskich, Szorców, Nowarów, ks. Janusza Kakietka

+ rodziców Władysławę i Franciszka Stefankowicz, Jana Bielawskiego

+ rodz. Kilarów, Witwickich

+ Helenę i Henryka Pawłowskich, Mariannę i Jana Kruk, Krystynę i Antoniego Ciechańskich

+Halinę i Jana Boguckich, Franciszka Adamczyk, Wacława Podkańskiego, rodz. Kantorskich i Hamala

+ Józefa i Stefanię Kunikowskich, Stanisława Owczarek, Agnieszkę Przybylską

+ Henryka Gizę

+ rodz. Kucharskich, Walendzik, Krzęczko, Łazarczyk, Pasiuk, Owczarek, Jastrzębiec-Kostka

+ Teresę i Jana Adamczyk

+ Janusza, Irenę i Antoniego Jędrzejewskich

+ Henryka Decia

+ Marię i Józefa Wzorek, rodz. Wzorek, Jerzego i Stefana Szczygieł, rodz. Szczygłów, Wacławę Kowalewską

+ Dariusza Kolińskiego, całą rodz. Pawlaków

+ Mariannę i Józefa Kamińskich

+ Grzegorza i Iwonę Sobczak

+ Mariana, Kornelię Sydor, Irenę Kiljańską

+Władysławę i Bolesława 

+ rodz. Kuta, Masiowskich, Gryglak, Ziubrzyńskich

+ Helenę Krotochwil   

+ Zofię i Leona Banaszek, rodz. Banaszków, Stanisława Krejner i całą rodz. Krejnerów

+ Jerzego Jankowskiego, Zofię i Józefa Łukasiewicz, Wacława Wasilewskiego, Elżbietę Łukasiuk, duszę znaną Panu Bogu

+ Jana Wróbla, Janinę, Barbarę Pietroń

+ Cecylię, Mieczysława i Stanisława Jaśkiewicz

+ Kazimierza Swaczyńskiego, Małgorzatę i Władysława Sobieraj, Marka Wesołowskiego, Marię i Jana  Grabowskich, rodz. Sielskich, Sobierajów, Swaczyńskich

+ Helenę i Czesława Sierocińskich  

+ Mikołaja, Józefę, Stanisława, Michalinę, Mariannę Nowak, Mateusza i Mariannę Bonieckich

+ Kazimierę, Wacława, Hieronima Nienałtowskich, Leoniłę Kluczyk

+ rodz. Młynarskich, Żukowskich, Krajewskich

+ rodz. Spałków, Sokołowskich, Nowaków, Lutych

+ Mariannę i Jana Piziorskich, Mariannę i Dionizego Zakrzewskich, Władysława i Anielę Kuleta

+ Edmunda Minicha, Zbigniewa Sycha, Teresę Więckowicz

+ rodz. Domańskich, Majeranowskich

+ Edwarda Gromadowskiego, Stefanię Melon, Jana i Helenę Osińskich

+ Wojciech i Katarzynę Ćwilich, Mariannę i Władysława Grzegrzółka, s.Judytę Martę Grzegrzółka, Teresę Zegarowską, Józefa Ćwilicha, Stanisława i Mieczysława Grzegrzółka

+ Genowefę i Jana Golędzinowskich

+ Jana Góreckiego, rodz. Płaskich

+ Annę i Stefana Lędziak, rodz. Gierkowskich

+ Bogusławę Pasińską i Józefa Oracza

+ Jerzego i Krystynę Godlewskich 

+ rodz. Jurczaków i Szatanów

+ Helenę i Stanisława Jankowskich, Janusza Surałę  

+ rodz. Ślesińskich i Dąbrowskich  

+ rodz. Chechłaczów

+ Zofię, Wiesława, Stanisława Kaczorowskich, Antoniego, Józefę i Henryka Lesińskich

+ rodz. Siwek i Wawrzyniak

+ Andrzeja Jabłońskiego

+ Tomasza Miazgowskiego  

+ Danutę Siewierską, Romana Dziekańskiego, Andrzeja Podlipny 

+ Lucjana Kuźmę

+ rodz. Czarneckich, Drabarzów, Rusinowiczów

+ Tadeusza Stankiewicza, Jana Stosio, Andrzeja Okrasę

+ Barbarę i Zygmunta Przybylskich, Cr. Przybylskich, Szkop, Tabassi, babcię Idę  

+  rodz. Paszkowskich       

+ Dariusza Wieczorka, Rodz. Wieczorków 

+ Janinę i  Stanisława Mińkowskich, Stanisława Cochal

+ zm. Siostry Opatrzności Bożej: s. Katarzynę Rosa, s. Angelinę Cytrowską, s. Renatę Gębską, s. Filomenę Ożóg, s. Serafinę Czerwińską, s. Jadwigę Krajewską, s. Mechtyldę Bryzek, s. Agnieszkę, s. Benwenutę

+ Zuzannę, Henryka Florkiewicz; Romana Zielińskiego; zm z rodz. Panek i Zielińskich+ Mariana Orackiego

+ Janusza, Władysława Wasilewskich; Karola i Genowefę Tyburskich + Romanę Knąber

+ Wandę, Ryszarda Jędrzejewskich; zm. z rodz. Lasków + Jana, Stanisławę Marka Jankowskich

+ Barbarę Woźniacką + Bogusławę Tymińską; Leopolda, Jana Jankowskich; Stanisławę, Kazimierza Surała

+ Barbarę Janusz, Renatę Milewską + Helenę Krotochwil + Bogusława Świętochowskiego  

+ z rodz. Borządków, Janasów, Gut, Kaganiec; Antoniego, Michała Gut; Katarzynę Pietrzak                        

+ Tadeusza Banaszak; Mariana Malinowskiego + Antoniego Majewskiego

+ Zofię, Kazimierza Chruścińskich; Eugeniusza Dobrzyńskiego + Jana Paskudzkiego z rodz.

+ Ryszarda i zm. z rodz. Kokot + z rodz. Iżyckich + Lecha Stańczewskiego + Władysława Konarskiego

+ Józefę, Zygmunta Lewandowskich; Władysława Kucharskiego + Stanisława Jarząbek

+ Henryka, Mirosławę Bartosiewicz; Teresę i Mieczysława Szymańskich

+ Janinę, Mieczysława Kantorów; zm. z rodz. Kantorów i Caderów; Wiesławę, Wacława Filipków;

zm. z rodz. Wesołowskich i Filipków, + Jana, Zygmunta i Aleksandrę Błotnickich, Ryszarda i Stanisławę Błotnickich

 

Półroczne:

+ Józefę i Michała Okrasa + Stanisławę i Michała Kamińskich +  rodz. Malinowskich, Pawelczyków

+ Bronisława i Feliksa Redel + rodz. Jackowskich i Dudzińskich + Irenę i Jana Pichniarczyk

+ Marię, rodz. Bednarskich, Władysławę i Jana Sudomir + Janinę i Mariana Domańskich

+ Katarzynę Dąbrowską + rodz. Banasiaków, Dąbrowskich, Chojnackich

+ rodz. Rdestów, Łoszewskich, Zdanowskich, Piotra Krawczyka, ks. Jerzego Syryjczyka

+ Janinę i Stanisława Brońskich, Reginę i Wojciecha Brońskich, Apolonię i Franciszka Jagiełło, Helenę Polak  + Elżbietę Bielecką, Irenę Kałamajską, Daniela i Jerzego Próchniak

+ Halinę i Zbigniewa Gołębiewskich, Henryka Toczka i Jana Perzynę

+ rodz. Kozłowskich, Makarskich, Pławińskich, Zienkiewiczów, Pózio, Maciuba

+ Jana Perzynę

+ Janusza, Mariana Szpiglewskich; Zofię Saksińską; Wandę Łęcką

+ Stanisławę Boniecką; Elżbietę Rybińską

+Annę Tyszkiewicz; Mieczysława Lawendowsklich

+ Ryszarda Borowy + Alicję, Henryka, Jana Pieniążek + Agnieszkę Przybylską + Małgorzatę Kozera

+ Sabinę Cieślak; Stanisława Rytel-Kuc; Stanisława, Stanisławę Cieślak; zm. na Syberii z rodz. Greczów

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.