Wypominki roczne 2020/21

+ Barbarę Kamińską
+ Kazimierza i Zbigniewa Jechna, Henryka, Filipa Szulc
+ Kazimierza, Genowefę, Henryka Radgowskich, Barbarę i Tadeusza Czajkowskich, Waldemara i Magdalenę Malinowskich
+ CR Kucharskich, Walendziuk, Łazarczyk, Pasiuk, Owczarek, Jastrzębiec-Kostka, Krzęczko, Parol, Słowińskich, Grzegorza Sędzińskiego, Stefana Łydkowskiego
+ Stanisława Żebrowskiego
+ Jadwigę i Antoniego Wąsik, Leokadię, Franciszka i Wiesława Szefer, CR Wąsików i Szeferów
+ Władysławę, Stanisława, Alfreda Chechłacz, Annę i Józefa Stach, Teresę Tondera
+ CR Kołtuniaków, Zofię, Celinę, Ignacego, Ryszarda, Grzegorza, Jana i Janinę Iwańskich
+ CR Trepkowskich, Sipów, Kaczor, Walkowicz
+ Zofię i Henryka Szelągowskich
+ CR Młynarskich, Żukowskich, Krajewskich, Ewę Smalcugę
+ Helenę i Wawrzyńca Skorupa, Helenę, Franciszka, Jerzego, Leona Tuszyńskich
+ Jerzego Ślifirskiego, Duszę Panu Bogu wiadomą
+ CR Paszkowskich i Malinowskich
+ Jana i Leszka Góreckich
+ CR Banaszak i Pych, Mariana Malinowskiego
+ Edmunda Minicha, Zbigniewa Sycha, Jana Węża
+ Jadwigę i Czesława Kabardo
+ Stanisława Krajewskiego
+ Izydora Karwota, Natalię i Stanisława Kasprzaków, CR Karwotów, Kasprzaków, Nojków, Rybaczków, Szendaków
+ Józefa Głowackiego, CR Krawczyk, Głowackich
+ CR Lutych, Nowaków, Rokitów, Kwaśniaków, Pałków, Sokołowskich, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące
+ Alicję i Franciszka Zgódka, Tomasza Krotewicza, CR Zgódka, Baranowskich, Krotewiczów
+ Bronisławę, Władysława, Antoninę Jankowskich, Bronisława i Macieja Tomasik
+ Genowefę i Michała Struczyńskich, Andrzeja Nowika, ks. Józefa, CR Dowgiłłów
+ Bogusława Wypyskiego
+ Mariannę i Józefa Kamińskich
+ Jerzego i Krystynę Godlewskich, Antoniego Witkowskiego
+ Jana Bielawskiego, Mariannę i Stanisława Kieliszek
+ Mariannę Pękacką
+ Kornelię i Mariana Sydor, Irenę Kiliańską
+ Janinę, Mieczysława i Marka Kantor, CR Kantorów i Caderów, Wiesławę i Wacława Filipek, CR Wesołowskich i Filipków
+ Władysławę i Bolesława Dąbkowskich, Rozalię i Stanisława Drężek, Andrzeja Góreckiego
+ CR Sapijaszków i Siekierskich
+ Mieczysława Rudowskiego, Henryka Węgrzyna, CR Rudowskich i Węgrzyn, Julię Fabijańską
+ Halinę i Edwarda Celińskich, CR Celińskich, Rolów, Niedźwiedzkich, Kalickich, Bębnów, Tarnowskich, Kucharskich, zm. Kapłanów i członków Rodziny Rodzin, zm. członkinie Żywego Różańca z naszej parafii
+ Jerzego Jankowskiego, Stanisławę Przybylską, Zofię i Józefa Łukasiewicz, Duszę znaną Panu Bogu
+ Kazimierę, Wacława, Tadeusza, Hieronima Nienałtowskich
+ CR Kmitów, Kucharczyków, Tadeusza Czarneckiego, CR Jurkiewiczów
+ Andrzeja Wiśniewskiego, CR Wiśniewskich, Ciesielskich, Janinę i Dariusza Kostrzewa, CR Wacławków, Janinę Jackowską, Józefę Sokołowską,
CR Kucharskich
+ Dominika Wiśniewskiego, CR Wiśniewskich, Barbarę Chechłacz, CR Borowskich, Ellasów, Zofię Adaszewską, Juliannę Tonkiel, Stanisława Chechłacza, Rozalię Borowską
+ Dariusza Chadrysia, CR Niśtorów
+ Henryka i Urszulę Jackowskich, CR Jackowskich
+ Ks. Ryszarda Płaszczyńskiego
+ CR Morawskich, Sobczaków, Królikowskich
+ CR Wierzchowskich, Plewczyńskich, Orylów, Mędlarzy, Zalegów
+ Helenę i Henryka Pawłowskich, Mariannę i Jana Kruk, Krystynę i Antoniego Ciechańskich, ks. Ryszarda Płaszczyńskiego
+ Pawła, Annę, Kazimierza, Michała, Annę Szerszeń, Albertynę, Jana, Zygmunta Krassowskich, Walerię i Jana Popławskich, Halinę i Antoniego Borowskich, Ryszarda Nowakowskiego
+ CR Perzynów, Jadczaków, Dziewulskich, Stanisława Lewalskiego, za Nieznanego Żołnierza
+ Zygmunta Kapuściaka
+ Elżbietę Małecką, Kazimierę i Zdzisława Jarkiewicz, Annę i Stanisława Jarkiewicz, Alę Pędzikiewicz
+ CR Cegielskich, Stemperskich, Bargiełów, Miłosławskich, Manickich
+ Marka Wesołowskiego, Małgorzatę i Władysława Sobieraj, Kazimierza Swaczyńskiego, Marię i Jana Grabowskich, CR Sielskich, Sobierajów, Swaczyńskich
+ Bogumiłę i Henryka Kot, Annę Chojnacką, Annę Płochocką, Krzysztofa Kot
+ Zdzisława i Jana Gawrońskich, Adolfa i Eugenię Steć, Marię i Krzysztoa Blacharczyk, Marię i Stanisława Załęckich
+ CR Kuta, Masiowskich, Grylak, Ziubrzyńskich
+ Mirosława Matuszewskiego, CR Rybickich, Matuszewskich, Tomasza Miazgowskiego, Dusze w czyśćcu cierpiące
+ Jana Adamczyka, Tadeusza Piekarskiego
+ Irenę Draniak
+ CR Lisowskich, Śnieg
+ Agnieszkę Przybylską, Stanisława Owczarka, Stefanię i Józefa Kunikowskich, CR Wieteska
+ Mirosława, Stanisławę, Marka, Jana Jankowskich
+ CR Wójcików i Morytko, Dusze w czyśćcu cierpiące
+ Henryka Decia, Kazimierza Bruhalskiego
+ Romana Zielińskiego, CR Zielińskich i Panek
+ Irenę,Antoniego i Janusza Jędrzejewskich
+ Halinę i Bogusława Culak, Halinę Myślińską
+ CR Forysiaków, Surmackich, Janiaków, Bartoldów
+ Janinę i Adama Jaworskich, Edwarda Rosłonka
+ Zofię, Franciszkę, Stanisława i CR Boguckich
+ Henryka Gizę, CR Grudkowskich, Wojtyra
+ Irenę Zygier
+ Antoniego i Halinę Majewskich, Stanisławę Boniecką
+ Eugeniusza Draniaka, Janinę i Mariana Ścisowskich
+ CR Hirsz, Kalisz, Kokoryk
+ za zmarłych bez sakramentów w czasie pandemii
+ Zdzisława, Lucjana, Zbigniewa Skłodowskich
+ Gut, Kaganiec, Grzegorza Sulich, Antoniego i Michała Gut, CR Borządek, Janas, Teodorę i Jacka Kantor
+ Mateusza Pieniążka, CR Pieniążków
+ Krystynę, Henryka i Edmunda Pietraszek
+ CR Niewiadomskich
+ Lecha, Mariannę, Jana, CR Wierzchowskich i Szczygielskich, Anastazję i Franciszka CR Celińskich, Izdebskich, Jana, Pawła, Józefę, Mariannę i Władysława, CR Lendzionów, Ogrodników, Andrzeja Konaszewskiego
+ Jadwigę Kwiatkowską
+ Ryszarda i CR Kokot
+ CR Dalgiewicz, Jadczak, Madrzak, Augustyniak
+ Bogusława Świętochowskiego i Stanisława Florkiewicza
+ Siostry Opatrzności Bożej
+ Mariannę i Stanisława Koniecznych CR Dzbańskich
+ Jerzego i Edmunda Szczygieł, Tadeusza, Marię i Józefa Wzorek, Ewę Pawlik, CR Szczygłów, Wzorków, Kazimierza Woszczynę
+ Janinę, Mariana i Wojciecha Wróblewskich, CR Wróblewskich i Szablewskich
+ Walerię, Kazimierza i Ewę Szkop, CR Przybylskich, Tabassi, za babcię Idę
+ Jerzego Krogulca
+ Janinę i Henryka Skwierczyńskich i ich rodziców
+ CR Wesołowskich, Baranowskich, Skudlarskich, Bielickich, Dusze w czyśćcu cierpiące
+ Władysławę, Wojciecha i Stefana Dobrogost
+ Teresę i Józefa Pawlaków, CR Pawlaków i Ciećwierskich
+ Józefa Kozłowskiego, CR Krawczykiewiczów, Głódziów i Kozłowskich
+ Marka i Zofię Nowickich, CR Nowickich
+ Jana Szczepaniaka, CR Szczepaniak Zarembów i Mączków
+ Krystynę Sadowską, Janusza, Henryka i Włodzimierza Jabłońskich
+ CR Olszewskich, Meklemberg
+ Antoniego Lesiaka
+ Józefa i Jadwigę Oracz, Bogusławę Pasińską
+ Ewę Ptasińska z rodzicami, Karolinę Gołota
+ CR Godlewskich, Kucharskich, Sroczyków, Klemensa Mikulskiego
+ CR Orłowskich,
+ Bogumiłę Kolasę
+ CR Włodarskich
+ Za Dusze w czyśćcu cierpiące
+ CR Kuźma, Kozina, Ćmak, Marchewa
+ Kazimierza i Barbarę Krul, CR Krul i Góral
+ CR Siwek i Wawrzyniak
+ Za Zmarłych z Różańca Rodziców
+ Halinę i Jana Boguckich, Franciszkę Adamczyk, Wacława Potkańskiego

 

Wypominki półroczne

 

+ Jadwigę i Mariana Wojtasiak, Jerzego Walewskiego, Wacława Jakubowskiego, Edwarda Kalota
+ Janusza Mażewskiego, Edwarda Skibę, CR Mażewskich, Zachajów, Skibów, Chwalebów, Dusze w czyśćcu cierpiące
+ Janinę i Wincentego Malinowskich, CR Malinowskich, Rozalię, Stanisława, CR Pawelczyk
+ CR Jaworskich, Zaleskich, Milartów, Paszkowskich, Budzan, Zielińskich
+ CR Rdest, Zdanowskich, Łoszewskich, Nisterenko, Szlęzak, Porębskich, Giszka, Ciołko, Pietrzak, ks. Jerzego Syryjczyka, Tadeusza Wawrzyniaka

Wypominki roczne 2019/20

+ Barbarę Kamińską
+ Kazimierza i Zbigniewa Jechna, Henryka, Filipa, Stanisława i Józefa Szulc
+ Rodziców Adamskich i Tomczaków
+ Władysławę, Bolesława Dąbkowskich; Rozalię, Stanisława i Andrzeja Góreckich
+ Helenę i Wawrzyńca Skorupa; Helenę, Franciszka, Jerzego i Leona Tuszyńskich
+ Stanisława Żebrowskiego
+ Edmunda Minicha, Zbigniewa Sycha i Jana Węża
+ Zofię i Henryka Szelągowskich
+ Krystyna i Piotra Redel
+ Jerzego Ślifirskiego
+ Stanisława Krajewskiego, cr. Krajewskich
+ Edwarda Rosłonka
+ Eugeniusza Draniaka, Mariana i Janinę Ścisłowskich
+ Henryka Podolskiego i Elżbietę Gąsowską
+ Wiktora, Helenę Szabelskich, cr. Szabelskich, Bancerzy, Szczepana Perzynę
+ Danutę Strzegowską i Pawła Żukowskiego
+ Izydora Karwota, cr. Kasprzaków, Nojków, Jakubików, Rybaczków, Szlendaków
+ Martę, Mieczysława, Stanisława Pawłowskich
+ Janinę, Mariana i Wojciecha Wróblewskich, cr. Szablewskich i Wróblewskich
+ Romana Zielińskiego, cr. Panek i Zielińskich
+ Mirosława Matuszewskiego, cr. Rybickich i Matuszewskich i Dusze w czyśćcu cierpiące
+ Bronisławę, Władysława i Antoninę Jankowskich, Bronisława i Macieja Tomasik
+ Mariannę i Stanisława Koniecznych, cr. Dzbańskich
+ Genowefę i Michała Struczyńskich, Andrzeja Nowika, cr. Dowgiłłów, Halinę Dąbrowicz
+ Annę, Józefa Stachów i ich Rodziców, Alfreda, Władysławę i Stanisława Chechłaczów, Teresę Tonderę
+ Jadwigę i Antoniego Wąsik, Leokadię, Franciszka i Wiesława Szefer, cr. Wąsików i Mońków
+ Alicję, Franciszka Zgódka, Tomasza Krotewicza, cr. Zgódka, Baranowskich i Krotewicz
+ Zygmunta Kapuściaka, Antoninę i Władysława Jędrychowicz
+ Cr. Kucharskich, Górskich, Słowińskich, Walendzik, Krzęczko, Łazarczyk, Pasiuk, Jastrzębiec-Kostka, Owczarków, Chojeckich,
+ Cr. Trepkowskich, Sipów, Walkowiczów, Kaczorów
+ Cr. Kmitów, Kucharczyków, Tadeusza Czarneckiego, cr. Jurkiewiczów
+ Michała Błaszkiewicza
+ Kazimierza, Annę, Pawła Szerszeń, Albertynę, Jana, Zygmunta, Helenę, Antoninę i Józefa Krasowskich, Walerię i Jana Popławskich, Halinę, Antoniego Borowskich, Ryszarda Nowakowskiego, Teresę Ziętala
+ Cr. Zwierzchowskich, Plewczyńskich, Mędlarzy, Orylów, Zalegów
+ Jerzego i Halinę Zdanowskich
+ Cr. Młynarskich, Żukowskich, Krajewskich, Ewę Smalcuga
+ Barbarę i Bogdana Majewskich
+ Ryszarda Czarneckiego
+ Dominika Wiśniewskiego, cr. Wiśniewskich, Barbarę Chechłacz, cr. Chechłaczów, Borowskich, Ellasów, Zofię Adaszewską
+ Józefa i Stefanię Kunikowskich, Agnieszkę Przybylską, Stanisława Owczarek, cr. Kunikowskich
+ Janusza, Irenę, Antoniego Jędrzejewskich
+ Jana Adamczyka
+ Mariannę i Stanisława Kieliszek
+ Cr. Szpaków, Macieja Krajewskiego
+ Jana i Leszka Góreckich, Stanisławę i Edwarda Mirgos
+ Cr. Lisowskich i Śnieg
+ Alfredę Kantorską, cr. Kantorskich
+ Krystynę Sadowską, Janusza, Henryka i Włodzimierza Jabłońskich
+ Bogumiła Kolasę
+ Bogusława Świętochowskiego
+ Cr. Nowaków, Lutych, Rokitów, Kwaśniaków, Spałków, Sokołowskich, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
+ Zofię, Franciszkę i Stanisława Boguckich
+ Jana Bielawskiego
+ Mariannę i Józefa Gajda
+ Cr. Dąbrowskich, Ławrynowiczów
+ Halinę i Jana Boguckich, Franciszkę Adamczyk, Wacława Podkańskiego
+ Cr. Kucharskich, Rolów, Niedźwiedzkich, Celińskich, Bębnów, Tarnowskich
+ Cr. Fontańskich, Dębek, Jędrzejewskich, Genowefę i Bronisława Markowskich, Stefanię Zakrzewską
+ Ryszarda i Grzegorza Kołtuniak, cr. Kołtuniaków, Jana i Janinę Iwańskich
+ Jadwigę i Czesława Kabardo
+ Cr. Sapijaszków, Siekierskich
+ Genowefę, Kazimierza i Henryka Radgowskich, Barbarę i Tadeusza Czajkowskich
+ Józefa Głowackiego, cr. Krawczyków i Głowackich
+ Cr. Puksztów, Plutów, Nowarów, Burakowskich, ks. Janusza Kakietka
+ Waldemara i Magdalenę Malinowskich
+ Pawła i Aleksandrę Wnuk
+ Cr. Zarębów, Zakrzewskich, dziadków Laskowskich
+ Władysławę i Franciszka Paciorkowskich, Aleksandrę, Ryszarda, Grzegorza Noseckich
+ Mariana i Kornelię Sydor
+ Cr. Perzyna, Jadczak, Dziewulskich, Stanisława Lewalskiego i Nieznanego Żołnierza
+ Cr. Mamul
+ Mieczysława Rudowskiego, Henryka Węgrzyna, cr. Rudowskich i Węgrzyn
+ Czesławę, Mieczysława i Henryka Kiernozek, Czesławę i Tomasza Jamka
+ Marka, Stanisławę i Jana Jankowskich
+ Cr. Czarneckich, Drabarzów, Rusinowiczów
+ Jerzego, Stefana i Edmunda Szczygieł, Tadeusza, Marię i Józefa Wzorek, Ewę Pawlik
+ Helenę i Henryka Pawłowskich, Mariannę i Jana Kruk, Krystynę i Antoniego Ciechańskich
+ Bogusława Wypyskiego
+ Marka Wesołowskiego, Małgorzatę i Władysława Sobieraj, Kazimierza Swaczyńskiego, Marię i Jana Grabowskich, cr. Sielskich, Sobierajów, Swaczyńskich
+ Cr. Kozłowskich, Makarskich, Zienkiewiczów i Puzio
+ Elżbietę Małecką, Kazimierę i Zdzisława Jarkiewicz
+ Rodziców Kwiatkowskich i Lewandowskich
+ Zofię Pawlak, Jana Kapuściaka, cr. Szpilarskich i Wysmułków
+ Henryka Decia
+ Andrzeja Jabłońskiego
+ Jerzego, Jana i Genowefę Żaczek
+ Cr. Malinowskich
+ Cecylię, Mieczysława i Stanisława Jaśkiewicz
+ Cr. Lendziaków i Gierkowskich
+ Władysławę i Janusza Wasilewskich, Genowefę i Karola Tyburskich, Joannę i Stanisława Drabarek
+ Grzegorza i Iwonę Sobczak
+ Stanisława, cr. Kaczorowskich, Józefę, Antoniego i Henryka Lesińskich
+ Helenę i Stanisława Jankowskich, Janusza Surałę
+ Zofię i Stanisława Dywan, Teresę Głowala
+ Janinę Figacz
+ Cr. Meklenberg i Olszewskich
+ Tadeusza Krajewskiego
+ Cr. Świergockich
+ Cr. Siwek i Wawrzyniak
+ Cr. Godlewskich, Sroczyków, Jankowskich, Kucharskich
+ Henryka Gizę
+ Janusza Ziarkowskiego
+ Jerzego Jankowskiego, Stanisławę Przybylską, Zofię i Józefa Łukasiewicz, Jerzego Sawczuka, Wacława Wasilewskiego, Duszę znaną Panu Bogu
+ Cr. Jackowskich
+ Stanisławę, Janusza i Marka Dudzińskich
+ Bogusławę Pasińską, Józefa i Jadwigę Oracz
+ Mariannę i Józefa Kamińskich
+ Cr. Dalgiewiczów, Augustyniaków, Jadczaków, Matrzaków
+ Leona i Zofię Banaszek, cr. Banaszków i Szymańczaków
+ Stanisława Krejnera, cr. Krejnerów
+ Franciszka Forysiaka, Irenę i Władysława Janiak, Jarosława Janiaka, Przemysława Kukiełko
+ Jerzego Majek, Helenę i Zygmunta Brzezińskich
+ Antoniego Lesiaka
+ Ewę Ptasińską z Rodzicami, Karolinę Gołota
+ Cr. Koch, Durak, Jagiełło, Mazgaj
+ Cr. Wesołowskich
+ Marię Wzorek, Izabelę i Zbigniewa Zarębskich, Helenę i Tadeusza Kamińskich
+ Tadeusza, Wacława i Celinę Zielenkiewicz
+ Marcina, Kazimierę i Stefanię Adamczyk
+ Barbarę, Danutę i Andrzeja Turskich
+ Krystynę, Leonarda, Stanisława-Wojciecha Nowaków
+ Wandę Zielińska
+ Lucjana i Zbigniewa Skłodowskich
+ Cr. Bednarskich, Władysławę i Jana Sudomir, Mariannę i Władysława Zawadzkich
Zmarłe Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, szczególnie za:
+ S. Angelinę Cytrowską, Katarzynę Rosa, Renatę Gębską, Jadwigę Krajewską, Serafię Czerwińską, Filomenę Ożóg, Benwenutę Grabiec, Agnieszkę Kamińską, Efremę Łukasik, Bonifację Miszczuk, Rytę Nowak, Mechtyldę Bryzek, Magdalenę Sobstyl

Wypominki półroczne

+ Bronisławę i Feliksa Redel; Stanisławę i Michała Kamińskich,
+ Michała i Józefę Okrasa
+ Stanisława, Rozalię i Stefanię Pawelczyk, Wincentego i Janinę Malinowskich
+ Irenę Kiliańską
+ Helenę i Wacława Grudkowskich
+ Leona i Saturninę Paduch, Marię Paduch, Sylwestra Zagrajek, Arkadiusza Nawarę, Janinę Ignaszak
+ Marię i Stanisława Pyszczak
+ Władysławę i Wojciecha Kalisiewicz
+ Irenę i Jana Pichniarczyk
+ Cr. Munk, Szlęczkowskich, Cichal i Żakowicz
+ Antoniego Słojewskiego, Mariannę i Henryka Parzykowskich
+ Zofię i Zenona Trzeszczyńskich
+ Władysławę Jóźwik
+ Cr. Gołębiewskich i Toczków
+ Cr. Paszkowskich, Malinowskich

 

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.