Wypominki 2018/2019

Roczne:

+ Barbarę Kamińską + Jerzego Ślifirskiego + Kazimierza i Zbigniewa Jechna, Henrykę i Filipa Szulc + Mirosława Matuszewskiego, rodz. Rybickich i Matuszewskich, dusze w czyśćcu cierpiące + Jana Bielawskiego + Zofię i Henryka Szelągowskich + rodz. Dąbrowskich, Drężek, Andrzeja Góreckiego + Danutę i Zbigniewa Szulc, Mariana Nowaka, Bronisławę i Maksymiliana Strzemżalskich, Mieczysława i Władysławę Szulc + Honoratę i Leona Pietkun, Zdzisława Grynbaum + rodz. Kucharskich, Górskich, Słowińskich, Chomickich, Walendzik, Łazarczyk, Pasiuk, Krzęczko, Jastrzębiec-Kostka, Owczarków

+ Jana i Leszka Łażewskich i rodziców z obu stron + Martę, Mieczysława, Stanisława Pawłowskich + Agnieszkę i Pawła Trela, Jerzego Orlikowskiego, Joannę Rogos, Henryka Wierzbickiego + Danutę Strzegowską, Leszka Millera, Jerzego Kordeczka + Helenę i Wawrzyńca Skorupa, Helenę, Franciszka, Jerzego, Leona Tuszyńskich + rodz. Fontańskich, Dębek, Bronisława i Genowefę Markowskich, Stefanię Zakrzewską + Trepkowskich, Sipów, Walkowiczów, Kaczorów + Stanisława Krajewskiego + Bogumiła Kolasę + Bronisławę, Władysława, Antoninę Jankowskich, Macieja i Bronisława Tomasik + rodz. Ławrynowiczów i Dąbrowskich + Zofię, Franciszkę, Stanisława Boguckich + Mariannę i Stanisława Koniecznych, rodz. Dzbańskich, Tadeusza Koniecznego + Jadwigę, Antoniego Wąsik, Leokadię, Franciszka, Wiesława Szefer, cr Wąsików i Adamskich + Kazimierza Swaczyńskiego, Małgorzatę i Władysława Sobieraj, Marka Wesołowskiego, Marię i Jana Grabowskich, cr Swaczyńskich, Sobierajów i Sielskich + Kazimierza, Annę i Pawła Szerszeń, Albertynę, Jana, Zygmunta, Helenę, Antoninę i Józefa Krasowskich, Walerię i Jana Popławskich, Halinę i Antoniego Borowskich, Ryszarda Nowakowskiego + Władysławę, Franciszka Paciorkowskich, Aleksandrę, Ryszarda, Grzegorza Noseckich + Halinę i Jerzego Zdanowskich + cr. Kmitów, Kucharczyków, Tadeusza Czarneckiego + Michała Błaszkiewicza + rodz. Sapijaszków, Siekierskich + Eugeniusza Draniaka, Janinę i Mariana Ścisłowskich + Bogdana i Barbarę Majewskich + Edwarda Rosłonka + Izydora Karwota, rodz. Kasprzaków, Nojków, Jakubików, Rybaczków, Szlendaków + Rodziców Adamskich, Tomczaków + Kwiatkowskich, Lewandowskich + Jana Adamczyka + Jana, Leszka Góreckich + Agnieszkę Przybylską, Stanisława Owczarek, Józefa i Stefanię Kunikowskich + Ryszarda Czarneckiego + rodz. Kozłowskich, Makarskich, Zienkiewiczów, Pławińskich, Pózio i Maciuba + Janusza, Irenę, Antoniego Jędrzejewskich + Romana Zielińskiego, rodz. Panek i Zielińskich + Różnowskich, Bednarskich, Skonecznych              + Mariannę i Józefa Kamińskich, rodz. Czyżewskich, Kamińskich + rodz. Spałków, Sokołowskich, Nowaków, Lutych, Rokitów, Kwaśniaków, za wszystkich zmarłych sąsiadów + Genowefę i Michała Struczyńskich, Andrzeja Nowika, rodz. Dowgiłłów, za chrzestnych członków rodziny + Czesłąwę, Mieczysława, Henryka Kiernozek, Czesławę Jamka + Jerzego Majek, Helenę i Zygmunta Brzezińskich + Kazimierza, Genowefę, Henryka Radgowskich, Tadeusza i Barbarę Czajkowskich, Magdalenę Malinowską + rodz. Młynarskich, Żukowskich, Krajewskich, Ewę Smalcugę + Kazimierę, Wacława, Hieronima Nienałtowskich, Leoniłę Kluczyk + rodz. Piziorskich i Kubalskich + Edmunda i Zbigniewa Minich + Józefa Głowackiego, cr. Krawczyk, Głowackich + Bronisławę i Czesława Sosnowskich, cr Bielawskich, Sosnowskich, Białobrzeskich + Jadwigę i Czesława Kabardo + rodz. Zwierzchowskich, Plewczyńskich, Orylów, Mędlarzy, Zalegów + Tadeusza Wzorka, Edmunda i Stefana Szczygieł, rodz. Wzorków + Jerzego Jankowskiego, Zofię i Józefa Łukasiewicz Elżbietę Łukasiuk, Wacława Wasilewskiego, Jacka Majchrzaka, duszę znaną Panu Bogu + rodz. Perzynów, Jadczaków, Dziewulskich, Stanisława Lewalskiego, Nieznanego Żołnierza + Bogusława Świętochowskiego, Stanisława Florkiewicza + Krystyna i Piotra Redel + rodz. Wielickich, Grusieckich, Witczak, Woroszylskich, Sędrowiczów, Czajkowskich, Krzysztofa Lubowskiego + Helenę i Henryka Pawłowskich, Mariannę i Jana Kruk, Krystynę i Antoniego Ciechańskich + rodz. Plutów, Puksztów, Burakowskich, Szorców, ks.Janusza Kakietka + rodz. Koziarskich + Janinę, Mariana, Wojciecha Wróblewskich, rodz. Szablewskich i Wróblewskich + rodz. Lisowskich i Śnieg + rodz. Kucharskich, Celińskich, Niedżwieckich, Bębnów, Tarnowskich + Henryka Deć + rodz. Domańskich i Majerawskich + Hanlinę i Jana Boguckich, Franciszkę Adamczyk, Wacława Podkańskiego + Dariusza Porczek, Tadeusza i Barbarę Porczek + rodz. Siwek i Wawrzyniak + Helenę i Stanisława Jankowskich, Janusza Surałę + Małgorzatę Kozłowską, Lucynę          i Bogdana Kozłowskich, rodz. Kalbarczyków + Mariannę i Henryka Kosior + rodz. Godlewskich + Zofię Dywan, Stanisława Dywan, Teresę Głowala + rodz. Jurczaków, Szatanów, Zagajewskich + rodz. Lędziaków i Gierkowskich + Janinę i Mieczysława Kantorów, Marka Kantora, rodz. Kantorów, Cedrów, Wiesławę i Wacława Filipków, cr. Wesołowskich, Filipków + Cecylię, Mieczysława i Stanisława Jaśkiewicz + rodz. Królikowskich, Wojtczuk + Janinę Figacz + rodz. Malinowskich + Józefa Antoniaka            + Iwonę i Grzegorza Sobczak + Marię i Stanisława Pyszczak + Henryka Giza + cr. Olszewskich i Meklemberg + Władysławę i Janusza Wasilewskich, Genowefę i Karola Tyburskich + Ireną Kałamajską, Elżbietę Bielecką, Daniela i Jerzego Pruchniak + rodz. Wiśniewskich + Franciszka Zgódka, Tomasza Krotewicza, cr. Baranowskich, cr. Zgódka, cr. Krotewiczów + Marię i Mariana Sadkowskich + Adama Redel + Stanisławę, Anielę i Franciszka Dudzińskich + cr. Augustyniak, Dalgiewicz, Jadczak, Matrzak, Jaskółkowskich

+ Walerię i Kazimierza Szkop, cr, Przybylskich, Tabassi, Babcię Idę + cr. Abramczyk, Barcik, Wnuk, Mariana Grudzińskiego +rodz. Ślesińskich i Koźlik + Jana Stosio + cr. Okrasów i Stankiewiczów + Marcina, Stefanię i Kazimierę Adamczyk + cr. Czarneckich, Drabarzów i Rusinowiczów + cr. Jankowskich, Kucharskich, Godlewskich, Sroczyków + Genowefę i Jana Golędzinowskich + cr. Osińskich i Melonów + cr. Chajrysiów  i Nisztorów + Tadeusza, Ryszarda i Natalię Turskich + Leona i Zofię Banaszek, cr. Banaszków i Szymańczaków, Stanisława Krejner, cr. Krejnerów i Sulków + Marię Wzorek, Juliusza i Izabelę Zarębskich, Tadeusza i Helenę Kamińskich. + cr. Malinowskich + Danutę, Jacka i Eligiusza Gradkowskich + Mieczysława Rudowskiego, Henryka Węgrzyna cr. Rudowskich i Węgrzynów + Wandę Zielińską + Ewę Ptasińską z rodzicami, Karolinę Gołota + cr. Szpak, Tadeusza i Macieja Krajewskich + cr. Koch, Durak, Jagiełło, Mazgaj

+Grzegorza, Ryszarda, Celinę Kołtuniak i zm. z rodz. Kołtuniak; Jana i Janinę Iwańskich + Pawła i Aleksandrę Wnuk + Dominika Wiśniewskiego, zm. z rodz. Wiśniewskich; Barbarę Chechłacz; zm. z rodz. Chechłaczów; zm. z rodz. Borowskich, Ellasów; Zofię Adaszewską + Anastazję Jankowską, Jana Jankowskiego, Leopolda Jankowskiego, Bogusławę Tymińską, Stanisławę Surała, Kazimierza Surała + Jana Budzińskiego, Jana Leszczyńskiego +zm. z rodz. Lasków, Góreckich; Wandę               i Ryszarda Jędrzejewskich + Romanę Knąber + Barbarę Woźniacką + Stanisława Jarząbka + zm. z rodz. Wnuków, Salaków, Barcików +Iwonę Kisielińską-Wnuk

+ Irenę Zygier + Helenę Kratochwil + zm. z rodz. Rewkowskich i Kordiałów

+ Antoniego Majewskiego + Janusza Szpiglewskiego i jego rodziców + Mieczysława i Mariannę Wojtanowicz, Eugenię Pasternak + Andrzeja Mizgajskiego + Antoniego Gut, Michał Gut, zm. z rodz. Gut, Kaganiec, Borządek Jana S; zmarłych członków wspólnoty Radość Pana i Różańca Rodziców; Marię Strzemboszewską, Grzegorza Sulich + Barbarę Janusz, Renatę Milewską z d. Janusz + zm. z rodz. Pieniążków

+ zm. z rodz. Swaczyńskich, Koziarów i Kowalczyków + Władysława Konarskiego + Stanisławę, Jana i Marka Jankowskich + Mariannę Pękacką + Jana Wąż + Kornelię i Mariana Sydor + Siostry Opatrzności Bożej: s. Katarzynę Rosę; s. Angelinę Cytrowską; s. Renatę Gębską; s. Filomenę Ożóg; s. Jadwigę Krajewską; s. Serafię Czerwińską; s. Mechtyldę Bryzek; s. Benewenutę Grabiec; s. Agnieszkę Kamińską;            s. Efremę Łukasik + Dariusza Skolińskiego , rodz. Pawlaków + Ryszarda i zm. z rodz. Kokot + Józefa, Feliksę i Wiesława Jacyniuków; Jana i Mariannę Przyłuckich; Tadeusza Turkowskiego, Stefanię Walenciak, Reginę Szymborską + Antoniego Witkowskiego + zm. z rodz. Banaszak i Pych; Mariana Malinowskiego + Jana Walenciuka, Tadeusza Popczyka + Lecha Padee + Mariannę i Stanisława Kieliszek

+ zm. z rodz. Hirsz, Kokoryk, Kalisz, Blaszke, Grabowskich + Jana i Barbarę Bernatów, Michała Bernata; Władysława i Stefanię Hochów; ks. Wiesława Kwietnia, Bolesława i Helenę Charazińskich

PÓŁROCZNE:

+ cr. Iwanickich, Packów, Sadowskich, Czechanowskich + Elżbnietę Małecką, Kazimierę            i Zdzisława Jarkiewicz + Michała i Józefę Okrasa, Henryka Podolskiego, Elżbietę Gąsowską + Wincentego i Janinę Malinowskich, Stanisława i Rozalię Pawelczyk + Stanisławę                  i Michała Kamińskich, Bronisławę i Feliksa Redel + Helenę i Mariana Morawskich, Danutę i Józefa Sobczaków, Ewę Królikowską + Zdzisłąwa Siurdynę i Romana Stępień + Irenę, Bronisławę i Lucjana Krzysiaków + Marię i Józefa Paduch, Sylwestra Zagrajek, Leona            i Saturninę Paduch, Arkadiusza Nawara + Zofię, Wiesława i Stanisława Kaczorowskich, Józefę, Antoniego i Henryka Lesińskich + Władysławę i Wojciecha Kalisiewicz + cr. Szlęczkowskich, Munk, Cichal, Żakowicz, Sokołowskich + Zofię Pawlak, Jana Kapuściaka, cr. Szpilarskich i Wysmułków + Zofię i Zenona Trzeszczyńskich + cr. Dziekańskich, Danutę Siewierską, Jana i Janinę Wiśniewskich + Władysławę i Jana Sudomir

+       Helenę Polak, Apolonię i Franciszka Jagiełło, Reginę i Wojciecha Brońskich, Janinę i Stanisława Brońskich

+       Ryszarda i Władysława Borowych

+       Władysława Sęk, Włodzimierza Piórkowskiego

+       Henryka Toczka, Halinę i Zbigniewa Gołębiowskich

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.