Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu 78 . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK.1285).

Kalendarium spotkań przygotowujących do sakramentu bierzmowania w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

Bierzmowanie

16 września 2020 r. godz. 1800

 

Spotkania przygotowujące:

5 września (sobota) godz. 900 w kościele

12 września (sobota) godz. 900 w kościele

15 września (wtorek) godz. 1930 w kościele

Rozmowa kwalifikacyjna do sakramentu

dojrzałości chrześcijańskiej :

 

10 września /czwartek/ - w godz.: 1500 – 1900

 

Sakrament bierzmowania zostanie udzielony naszej młodzieży w środę 16 września 2020 r. na Mszy św. o godz. 1800. Szafarzem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej będzie Biskup Rafał Markowski.                                                

Wzór podania do bierzmowania można pobrać (tutaj)

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.