Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu 78 . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK.1285).

Kalendarium spotkań przygotowujących do sakramentu bierzmowania w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

14.09.2019 r. godz.1000                    21.02.2020 r. godz.1000

28.09.2019 r. godz.1000                    07.03.2020 r. godz.1000

12.10.2019 r. godz.1000                    21.03.2020 r. godz.1000

26.10.2019 r. godz.1000                    04.04.2020 r. godz.1000

16.11.2019 r. godz.1000                   

30.11.2019 r. godz.1000                    18.04.2020 r. – egzamin z wiedzy                  

14.12.2019 r. godz.1000                                             biblijno-katechetycznej                                       

                                               

20.04.2020 r. – przygotowanie do Mszy św.

                 21.04.2020 r.   z przyjęciem sakramentu bierzmowania

22.04.2020 r. godz.1800 – Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.                                                            

Obecność kandydatów do sakramentu bierzmowania jest obowiązkowa!

Wzór podania do biermowania można pobrać (tutaj)

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.