Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu 78 . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK.1285).

Kalendarium spotkań przygotowujących do sakramentu bierzmowania w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

10.10.2020 r.  godz.1000                     20.02.2021 r.  godz.1000

24.10.2020 r.  godz.1000                            13.03.2021 r.  godz.1000

14.11.2020 r.  godz.1000                     27.03.2021 r.  godz.1000

28.11.2020 r.  godz.1000                     17.04.2021 r. godz.1000

12.12.2020 r.  godz.1000                                                          

          19-23.04.2021 r. – egzamin z wiedzy biblijno-katechetycznej

                                                                                                     

24.04.2021 r. godz.1000 – przygotowanie do Mszy św.

27.04.2021 r. godz.1930   z przyjęciem sakramentu bierzmowania

28.04.2021 r. godz.1800 – Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.                                                                    

Obecność kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas pierwszych licealnych jest obowiązkowa!

                                           

Wzór podania do bierzmowania można pobrać (tutaj)

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.