Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu 78 . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK.1285).

Kalendarium spotkań przygotowujących do sakramentu bierzmowania w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Spotkania przed bierzmowaniem: 24.02.2018 godz.10:00

Egzamin w sali przy kawiarence 3.03.2018 godz.10:00 próba generalna w kościele. Obecność obowiązkowa !!!

 

4.03.2018 r. godz.1300 – Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.                                                         

Obecność kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas trzecich gimnazjalnych jest obowiązkowa!

 

Wzór podania do biermowania można pobrać (tutaj)

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.