Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu 78 . Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK.1285).

Kalendarium spotkań przygotowujących do sakramentu bierzmowania w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

14.09.2019 r. godz.1000                    21.02.2020 r. godz.1000

28.09.2019 r. godz.1000                    07.03.2020 r. godz.1000

12.10.2019 r. godz.1000                    21.03.2020 r. godz.1000 - Odbędzie się w innym terminie !

26.10.2019 r. godz.1000                    04.04.2020 r. godz.1000

16.11.2019 r. godz.1000                   

30.11.2019 r. godz.1000                    18.04.2020 r. – egzamin z wiedzy                  

14.12.2019 r. godz.1000                                             biblijno-katechetycznej                                       

                                               

20.04.2020 r. – przygotowanie do Mszy św.

                 21.04.2020 r.   z przyjęciem sakramentu bierzmowania

22.04.2020 r. godz.1800 – Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.                                                            

Obecność kandydatów do sakramentu bierzmowania jest obowiązkowa!

Wzór podania do biermowania można pobrać (tutaj)

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.