Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".(KKK1601)

Nauki przedmałżeńskie i poradnia rodzinna
w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

  •   Zapraszamy narzeczonych planujących Sakrament Małżeństwa w naszej parafii.
  •   Spotkania odbywają się w salce przy kaplicy św.. Jana Pawła II
  •   Poradnia rodzinna prowadzona jest przez panią Kasię Krawczyk Tel. 600714392

Zapraszamy narzeczonych planujących Sakrament Małżeństwa w naszej parafii.

 
 
 
 

CO JEST POTRZEBNE DO ZAWARCIARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA?


1. Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego. W uzasadnionych przypadkach można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym po uzyskaniu od swego proboszcza tzw. licencji.

2. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem ( oczywiście dużo wcześniej można już ustalić termin ślubu ) w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

3. Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu:

Aktualne metryki chrztu ( z datą nie starszą niż 3 miesiące przed ślubem ) z adnotacją, że potrzebne są do ślubu.

Zaświadczenie z USC o „ braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa „.

Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego ( lub będącego w trakcie ) i odbycia trzech spotkań w poradni rodzinnej.

4. W tygodniu zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt małżeństwa. Przynoszą ze sobą: zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach, zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi przedślubnej ( po zgłoszeniu na zapowiedzi ) oraz dane osobowe świadków: imię ( imiona ), nazwisko, wiek i adres.

 

 

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.