17 października 2021 roku rozpoczął się etap lokalny konsultacji na szczeblu parafialnym i będzie on trwał do 3.IV.2022.
Naszym celem jest między innymi refleksja nad tym "Kim ja jestem w Kościele? Jak mogę budować wspólne dobro?" oraz jeszcze większe ożywienie życia wspólnego w naszej parafii.
linki do strony:  https://synod.mkw.pl/

serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w spotkaniach synodalnych w naszej parafii.


Spotkanie 19.XII.2021 godz. 16:00

  1. W jaki sposób świadczę o swojej relacji z Chrystusem?

  2. Czym dla mnie jest parafia?

  3. Jakie mam talenty/zdolności i jak mogę nimi służyć w swojej parafii?

  4. Co przeszkadza mi w byciu aktywnym w parafii?

  5. Jak my, wspólnoty działające przy parafii, służymy jej?

 


Spotkanie 21.IX.2021

Podsumowanie spotkania z dnia 21.11.2021

I) Towarzysze podróży

Czujemy się Dziećmi Bożymi, członkami Kościoła, odpowiedzialnymi za niego. Jesteśmy aktywni i zaangażowani, najczęściej w tych obszarach, które wynikają z potrzeb życia osobistego.

Zrodziło się pytanie czy jesteśmy rzeczywistymi świadkami i czy nie przyjmujemy postawy biernej w wielu obszarach życia parafialnego.

Myśląc „nasz Kościół”, myślimy o wszystkich ochrzczonych, nawet tych, którzy nie praktykują. Doceniamy różnorodność formacji w grupach, które są dostępne w Kościele.

Rodzi się pytania, czy wspólnoty nie działają za bardzo wsobnie, tworząc swoje wspólnoty we wspólnocie bardziej niż wspólnotę wspólnot.

Kościół zwraca się bardziej do środka, czyli do tych, którzy już są zaangażowani i są w formacji.

Na marginesie formacji pozostają dorośli, którzy nie uczestniczą we wspólnotach (ogranicza się to do Mszy św. i kazania).

W centrum życia Kościoła jest rodzina, małżeństwa, choć Caritas Parafialne aktywnie wspiera a w ostatnim czasie rodziny niedomagające finansowo, społecznie, dysfunkcyjne, z kryzysami są objęte szczególną pomocą,  widzimy potrzebę wiekszego zaangarzowania wolontariuszy i świeckich w pomoc tym rodzinom w codzienności nie tylko przez działanie Caritasu.

Zastanawiające jest to, co się dzieje z dziećmi po I Komunii Świętej i młodzieżą po Bierzmowaniu.

 

II) Słuchanie

To, co nam utrudnia słuchanie to:

- własne ograniczenia

- brak przestrzeni do wspólnego bycia

- brak czasu/presja czasu

- boimy się innych i tego, co mogą powiedzieć (bardziej atak niż poznanie)

- polaryzacja

- stereotypy, uprzedzenia, schematy

- brak przygotowania merytorycznego, nie bycie autorytetem

- kto ma stwarzać przestrzeń – ksiądz (?), świeccy (?) i gdzie ją organizować

- bycie na piedestale

 

 

ROZWIĄZANIA DO WYPRACOWANIA W RAMACH WYŁONIONYCH OBSZARÓW:

 

MŁODZIEŻ

 

RODZINA

 

FORMACJA ŚWIECKICH DOROSŁYCH NIEBĘDĄCYCH WE WSPÓLNOTACHWszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.