Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. I Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, który przyjęło ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament, w którym Bóg zawierzył rodzicom dziecko, które On kocha i które jest Jego przybranym dzieckiem.


Przygotowanie dziecka do osobistego i pogłębionego spotkania z Bogiem w Sakramencie Pokuty i I Komunii Świętej to najważniejsze i najpiękniejsze zadanie rodziców. Księża i katecheci pomagają rodzicom w wypełnieniu tego zadania, ale nie mogą ich w tym zastąpić. Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także wspólna lektura Pisma Świętego.DO POBRANIA DEKLARACJA (pobierz)  Plakat PDF (pobierz)

I Komunia Święta - 17.05.2020, godz.11.30.

 

Bezpośrednie przygotowanie do I Komunii Świętej:

 

I. Niedzielne spotkania z dziećmi i rodzicami, godz.11.30.:

 

  1. 2.02. – Jezus mówi do mnie Msza Święta: Liturgia Słowa.

  2. 8.03. – Jezus daje mi siebie Msza Święta: Liturgia Eucharystyczna.

  3. 19.04. – Jezus mnie oczyszcza Sakrament Pokuty i Pojednania.

  4. 10.05. – III wspólne spotkanie organizacyjne z dziećmi i rodzicami:

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentów: Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii.

 

II. Spotkania dzieci i rodziców z Księdzem: 4 – 9.05. (wg wybranego terminu)

III. Przygotowanie liturgiczne do przyjęcia I Komunii Świętej:

  1. Nauka śpiewu – 2 soboty, godz. 9.30.:

14 marca, 21 marca

 

  1. Próby z dziećmi – 4 soboty, godz.9.30.:

4 kwietnia, 18 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja

 

  1. Organizacja tygodnia przed I Komunią – 10 – 17.05.2020:

  • Poniedziałek, wtorek – 11 - 12.05., godz.19.30. - próba spowiedzi (2 grupy)

  • Środa – 13.05., godz.19.30. próba generalna (dla dzieci i rodziców)!

  • Sobota – 16.05., godz. 9.00. spowiedź dzieci, rodziców i rodzin

Zapraszamy dzieci i rodziców do współpracy w pięknym przygotowaniu do I Komunii –

S. Amadea Goliszewska, Ks. Stefan Bernat

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.