Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. I Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, który przyjęło ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament, w którym Bóg zawierzył rodzicom dziecko, które On kocha i które jest Jego przybranym dzieckiem.


Przygotowanie dziecka do osobistego i pogłębionego spotkania z Bogiem w Sakramencie Pokuty i I Komunii Świętej to najważniejsze i najpiękniejsze zadanie rodziców. Księża i katecheci pomagają rodzicom w wypełnieniu tego zadania, ale nie mogą ich w tym zastąpić. Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także wspólna lektura Pisma Świętego.

 

I komuniaPrzyjdź Panie Jezu…

19 maja 2019, godz.11.30.

Rozpoczynamy przygotowania do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2018/2019. Dzieci do tegorocznej grupy komunijnej prosimy zgłaszać od początku września w kancelarii parafialnej lub u duszpasterzy. Przyjęcie dziecka dokonuje się po złożeniu deklaracji I - komunijnej (formularz do pobrania w kancelarii, lub ze strony internetowej). Rodzice dzieci chrzczonych poza naszą parafią powinni dostarczyć również świadectwo chrztu. 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone najpóźniej do końca października!

Przygotowanie do I Komunii Świętej w tym roku:

I. Niedzielne spotkania z dziećmi i rodzicami:

(na Mszy Świętej i po niej o godz.11.30.)

1)    30.09.  
2)    14.10. – poświęcenie różańców
3)    18.11. – poświęcenie książeczek
4)    09.12. – poświęcenie medalików
5)    13.01.
6)    17.02.
7)    10.03.
8)    14.04.
9)    12.05.

II. Tematyka spotkań:

1) Wrzesień – I wspólne spotkanie organizacyjne z dziećmi i rodzicami:

Przygotowanie ogólne i w I półroczu do I Komunii Świętej

2) Październik – JEZUS DAJE MI MAMĘ -

Z Maryją rozpoczynamy przygotowanie do I Komunii Świętej (modlitwa różańcowa)

3) Listopad - JEZUS DAJE MI SWOJĄ RODZINĘ - KOŚCIÓŁ I SAKRAMENTY

4) Grudzień – JEZUS CZYNI MNIE DZIECKIEM BOGA W SAKRAMENCIE CHRZTU

Przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego

5) Styczeń (niedziela Chrztu Pańskiego) – UROCZYSTE ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

II wspólne spotkanie organizacyjne z dziećmi i rodzicami:

Przygotowanie w II półroczu do I Komunii Świętej

6) Luty – JEZUS MÓWI DO MNIE – Msza Święta: Liturgia Słowa

7) Marzec – JEZUS DAJE MI SIEBIE – Msza Święta: Liturgia Eucharystyczna

8) Kwiecień – JEZUS MNIE OCZYSZCZA – Sakrament Pokuty i Pojednania

9) Maj – III wspólne spotkanie organizacyjne z dziećmi i rodzicami:

Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii

 

III. Przygotowanie do I Komunii Świętej w II półroczu:

1) Nauka śpiewu – 2 spotkania w marcu

(termin będzie podany na II spotkaniu organizacyjnym w styczniu)

2) Próby z dziećmi – 4 soboty, godz.10.00.:

6 kwietnia, 13 kwietnia, 27 kwietnia, 11 maja

Obecność obowiązkowa (już prosimy o zaplanowanie tego czasu!)

 

IV. Przygotowanie bezpośrednie:  13 - 18.05. (tydzień przed I Komunią)

1) Poniedziałek, wtorek, godz.19.30. – próba spowiedzi przy konfesjonale

2) Środa, godz.19.30. – próba generalna (dla dzieci i rodziców)

3) Czwartek, piątek – sprzątanie Kościoła

4) Sobota – spowiedź dzieci, rodziców i rodzin

Ponadto przygotowaniem serca dziecka do I Komunii Świętej jest udział w niedzielnych Mszach Świętych, nabożeństwach różańcowych, roratach, Drodze Krzyżowej, do którego gorąco zachęcamy. Pamiątką tych spotkań jest dzienniczek I - komunijny, który dzieci otrzymają na spotkaniu 30.09. Będziemy go wspólnie uzupełniać od października.

Serdecznie zapraszamy rodziców do współpracy

w jak najpiękniejszym przygotowaniu naszych dzieci

do I eucharystycznego spotkania z Jezusem –

Ks. Stefan Bernat

s. Amadea Goliszewska

DO POBRANIA DEKLARACJA  (tutaj)

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.