Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. I Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, który przyjęło ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament, w którym Bóg zawierzył rodzicom dziecko, które On kocha i które jest Jego przybranym dzieckiem.


Przygotowanie dziecka do osobistego i pogłębionego spotkania z Bogiem w Sakramencie Pokuty i I Komunii Świętej to najważniejsze i najpiękniejsze zadanie rodziców. Księża i katecheci pomagają rodzicom w wypełnieniu tego zadania, ale nie mogą ich w tym zastąpić. Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także wspólna lektura Pisma Świętego.


I komunia serce

DO POBRANIA DEKLARACJA  (tutaj)  Plakat PDF (pobierz)

I Komunia Święta - 17.05.2020, godz.11.30.

                                                      

Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynamy od dnia pierwszego spotkania organizacyjnego z rodzicami – niedzieli, 29.09.2019. Do tego dnia należy złożyć w kancelarii parafialnej deklarację

I – komunijną. Jest ona formalnym zgłoszeniem dziecka do grupy komunijnej ze strony rodziców. Formularz deklaracji jest do pobrania w kancelarii, lub ze strony internetowej parafii. Prosimy o przestrzeganie terminu złożenia deklaracji! Rodzice dzieci chrzczonych poza naszą parafią powinni dostarczyć również

świadectwo chrztu, najpóźniej do 31.10.!    

Całościowe przygotowanie do I Komunii Świętej w tym roku:

I. Niedzielne spotkania z dziećmi i rodzicami (na Mszy Świętej o godz.11.30. i po niej):

1)     29.09. 

2)     13.10. – poświęcenie różańców

3)     17.11. – poświęcenie książeczek

4)     15.12. – poświęcenie medalików

5)     12.01. – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

6)     2.02.

7)     8.03.

8)     19.04.

9)     10.05.

II. Tematyka spotkań:

 1. Wrzesień – I wspólne spotkanie organizacyjne z dziećmi i rodzicami:
  Przygotowanie ogólne i w I półroczu do I Komunii Świętej.
 2. Październik – JEZUS DAJE MI MAMĘZ Maryją rozpoczynamy przygotowanie do I Komunii Świętej (modlitwa różańcowa).
 3. Listopad - JEZUS DAJE MI SWOJĄ RODZINĘ - KOŚCIÓŁ I SAKRAMENTY.
 4. Grudzień – JEZUS CZYNI MNIE DZIECKIEM BOGA W SAKRAMENCIE CHRZTU.    
   Przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego.        
 5. Styczeń (niedziela Chrztu Pańskiego) – 

               UR0CZYSTE ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

               II wspólne spotkanie organizacyjne z dziećmi i rodzicami:

               Przygotowanie w II półroczu do I Komunii Świętej.

 6. Luty – JEZUS MÓWI DO MNIE – Msza Święta: Liturgia Słowa.
 7. Marzec – JEZUS DAJE MI SIEBIE – Msza Święta: Liturgia Eucharystyczna.
 8. Kwiecień – JEZUS MNIE OCZYSZCZA – Sakrament Pokuty i Pojednania.
 9. Maj – III wspólne spotkanie organizacyjne z dziećmi i rodzicami:

             Bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii.

III. Przygotowanie do I Komunii Świętej w II półroczu:

1)Nauka śpiewu – 2 spotkania w marcu

(terminy będą podane na II spotkaniu organizacyjnym w styczniu)

2)Próby z dziećmi – 4 soboty, godz.9.30.: 4 kwietnia, 18 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja

Obecność obowiązkowa (już prosimy o zaplanowanie tego czasu!)

IV. Przygotowanie bezpośrednie – 10 - 17.05. (tydzień przed I Komunią):

1) Wtorek,12.05., godz.19.30. – próba spowiedzi przy konfesjonale

2) Środa,13.05., godz.19.30. – próba generalna (dla dzieci i rodziców)

3) Sobota, 16.05., godz.9.00. – spowiedź dzieci, rodziców i rodzin

Ponadto przygotowaniem serca dziecka do I Komunii Świętej jest udział w niedzielnych Mszach Świętych, nabożeństwach różańcowych, roratach, Drodze Krzyżowej, do którego gorąco zachęcamy. Pamiątką tych spotkań jest dzienniczek I - komunijny, który dzieci otrzymają na spotkaniu 29.09. Będziemy go wspólnie uzupełniać od października.

Zapraszamy dzieci i rodziców do współpracy w pięknym przygotowaniu do I Komunii –

S. Amadea Goliszewska, Ks. Stefan Bernat

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.