oltarz m

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI JAKIE CZEKAJĄ NAS W PARAFII W 2013/2014 r.

  • I komunia św. w tym roku szkolnym odbędzie się 18 maja 2014 r. ;
  • rocznica komunii świętej 25 maja 2014 r.
  • bierzmowanie – Niedziela Zesłania Ducha św. 8 czerwca 2014 r. o godz. 1800.

  • W każdą środę o godz. 1730 odprawiane jest w naszym kościele nabożeństwo nowennowe do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Sakramenty Święte

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.